Naprapati & Behandlingsfilosofi

 

  • Kroppen fungerar som en helhet där flera olika system ska koordineras
  • När det gäller smärta eller besvär i rörelseapparaten finns det ofta ett eller flera områden som har en negativ påverkan på nervsystemet. Nedsatt rörlighet är en orsak till just detta
  • Signalsystemet för muskler och leder styrs via nervsystemet, därför riktas behandlingen mot nervsystemet och dess intilliggande vävnader. Av den anledningen undersöker och behandlar vi hela kroppen baserat på vår metod, oavsett var smärtan finns
  • Behandlingen syftar till att normalisera ledrörlighet samt nervfunktion genom olika justeringstekniker
  • Viktigt är att du som kommer för att få hjälp får förståelse för varför dina besvär uppkommer och vad du själv kan göra för att undvika detta framöver
  • Vårt mål är att avlägsna de hinder som stör självläkningen. Påverka kroppen åt rätt håll, men inte mer, låt den sedan läka. Vi litar på kroppens egen förmåga till just självläkning!
  • På grund av stillasittande, dålig hållning och stress behöver den moderna människan regelbundet underhåll av funktionen i nervsystemet. Tiden mellan kontrollerna varierar för varje individ och situation
  • Vid behov dämpar vi nervsystemets skyddsreflexer